Tiroid nodüllerinin birçoğu günümüzde görüntüleme yöntemlerinin de yaygın kullanıma girmesi ile birlikte tesadüfen saptanmaktadır. Bu durumlarda hastanın aklına gelen ilk soru “Acaba kanser miyim?” dir. Fizik muayenede nodülün sert ve fikse olması yani yutkunma ile hareket etmemesi, bazen lokalize ağrı, ses kısıklıkları akla kanseri getirse de bunların hiçbirisi net olarak kanseri işaret edemez. Esas olan sito-patolojik değerlendirmedir. Bu durumda yapılacak iyi bir ultrasonografi ile nodülün öncelikle biyopsi gerektirip gerektirmediği anlaşılmalıdır. Tüm tiroid hastalarıma tarafımca ayrıntılı olarak ultrasonografi yapılarak biyopsi yapılıp yapılmayacağı kararı doğru bir şekilde verilir. Alanında uzman bir sitolog tarafından biyopsi materyali değerlendirilerek, Bethesda adı verilen bir sınıflamaya göre tanı konulur. Biyopsi tanımıza göre yaklaşımlar şu şekildedir;

Tip 1: Yetersiz (iyi bir biyopsi ve sitolojik değerlendirme neticesinde üst üste iki kez böyle bir sonuç alındı ise ultrasonografik riskli nodül ise veya klinik olarak riskli gurupta ise (genç yaş, erkek hasta, >4cm nodül, boyna radyasyon hikayesi, PET taramada saptanmış ve tutulumu var, ailesel tiroid kanserleri varlığı gibi) ise cerrahi önerilmelidir. Bu riskleri olmayan hastalarda yakın takipte hasta ile konuşarak yapılabilir.

Tip 2: Benign (iyi huylu) ise hastaya önce 6 ayda bir sonra yıllık kontroller önerilir. Şayet hastada bası belirtilerinden biri varsa (ses kısıklığı, yutma güçlüğü veya nefes darlığı) veya  kozmetik olarak sıkıntı yaratıyorsa hastaya cerrahi önerilir.

Tip 3: Önemi belirsiz atipi veya foliküler lezyon ise mutlaka 3 ay sonra hastaya tekrar sitolog eşliğinde biyopsi yapılmalıdır, sonuç yine aynı gelirse cerrahi önerilir

Tip 4: Foliküler neoplazi mutlak cerrahi gerektirir

Tip 5 ve 6: Kanser şüphesi ve kanser tanıları durumunda da mutlak cerrahi önerilir

Tiroid ultrasonografisi ve boyun ultrasonografisi mutlaka birlikte yapılmalıdır. Tiroid nodülü şüpheli olan veya kanser tanısı olan hastalarda boyun dikkatle lenf nodu metastazları açısından taranmalıdır. Şayet boyunda kanser tutulumu şüphesi olan lenf nodu varsa bu nodlardan da biyopsi alınmalı ve tanı konulmalıdır.