Tiroid bezi anne karnından itibaren her yaşta çok önemli fonksiyonları olan bir organdır. Erişkin döneminde kişinin “bazal metabolik hız” adı verilen istirahat esnasında yakacağı kaloriyi belirlemektedir. Bu organın gereksiz kaybı ve sonrasında düzenli kontrollerin yapılmaması  hastalarda kilo alımı ile sonuçlanabilir. Tiroid bezinin erişkinde bir diğer önemli görevi de “vücut ısısının düzenlenmesi” ve vücut sıcaklığının soğuk veya sıcak ortamlarda sabit kalmasını sağlamaktır.

Maalesef günümüzde bana başvuran hastalardan da gördüğüm üzere tiroid nodülü olan hastalara hemen cerrahi önerilmektedir. Bu son derece yanlış tutum birçok hekimin tiroid ile ilgili bilgi eksikliği veya başka kaygılardan kaynaklanmaktadır. Önemli görevleri olan bu organın gereksiz yere çıkarılması hastada sıkıntılara yol açacaktır.

Hastalara yalnızca şu durumlarda tiroid cerrahisi önerilmelidir !

  • Tiroid nodülü biyopsisi sonucunda kanser veya kanser şüphesi riski yaratan sitolojik bulgular varlığı
  • Uzun süreli ilaç tedavilerine rağmen düzelmeyen veya göz patolojileri gelişmiş zehirli guatr vakaları
  • Yutma güçlüğü, nefes darlığı veya ses kısıklığı bulgularından en az birinin varlığında büyük guatr vakaları
  • Göğüs kafesi içine doğru sarkan (retrosternal) guatr