Genellikle kadınların etkilendiği (%95) bir guatr türüdür. Kişinin bağışıklık sistemi bilinmeyen bir nedenle kendi tiroid bezini yabancı bir doku gibi algılayarak ona savaş açar, çeşitli antikorlar salgılanır ve  tiroid bezi bir kan hücresi olan lenfositler tarafından istila edilir. Tiroid bezi zaman içinde hasarlanarak yetmezliğe girer ve hipotiroidi adı verilen  hastanın dışarıdan tiroit ilaçları kullanmak zorunda kaldığı tablo gelişir. Bazen hastalığın başlangıç evrelerinde zehirli guatr tablosu da kısa süre görülebilir.

Genetik geçiş göstermektedir ve aile bireylerinde de tarama yapma önerilmelidir. Stres, aşırı iyotlu-tuzlu beslenme, ailesel yatkınlık, gebelik ve sigara gibi etkenler suçlanmaktadır. Bu hastalara iyotu azaltmaları ve selenyum takviyesi yapmaları  söylenir. Hastada laboratuvar analizlerinden TSH, T4, anti-tiroitperoksidaz (TPO) ve anti-tiroglobuline (TG) antikorlarına bakılmalıdır. Anti-TPO hastaların yaklaşık %90’ında ve Anti-Tg ise %60’ında saptanır. Bu antikorlar tiroit bezine bağlanarak tiroit hücrelerinde hasara neden olurlar ve sonunda tiroit hormon yetersizliği ortaya çıkar. Bez aslında başlangıçta bir miktar büyük görülebilirken, organda hücre ölümlerinin artması ile bazı yerlerde nedbe dokusu (fibrozis) ve bazı yerlerde hücre çoğalması ile tiroit bezi düzensiz hale gelir. Zamanla fibrozis artar ve organ volümü azalarak tiroit bezi küçülür. Ultrasonografide Hashimato tiroidit görünümü çok tipik olup fibröz bantlar, heterojenite ve psödonodül veya aşikar nodüller gözlenmektedir.

Hastalarda genellikle hipotiroidi (tiroid beziniz az çalışması) klinik bulguları (halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kilo problemleri, çabuk yorulma, cilt kuruluğu, bağırsak hareketlerinde yavaşlama, adet düzensizlikleri, düşükler, kabızlık, unutkanlık ve depresif duygu durumu gibi belirtiler) görülür. Bu hastalarda tiroid bezinin küçülmesi ve sertleşmesine bağlı boyun bölgesi yakınmaları da görülebilir.

Hashimato hastaları, düzenli aralıklarla kontrol edilmeli, varsa tiroid nodülleri takibi yapılmalı ve gerekli tiroid hormonu takviyeleri yapılmalıdır.