Tiroid cerrahisi öncesi hazırlık aşamalarında olduğu gibi sonrası takip protokolüde uzman hekimlerce oluşturulmalıdır. Tiroid kanseri cerrahisinden sonra kanserin tipi ve evresi ile ilişkili olarak uygun hastaya Atom adı da verilen radyoaktif iyot tedavisi uygulanır ve  yakın kan ve ultrason takipleri ile hastalar ömür boyu takip altında tutulur. Tüm hastalarımın takibi boyun ultrasonografileri dahil olmak üzere bizzat tarafımca yapılmaktadır.  Guatr nedeni ile ameliyat olan hastalarda ise ilk olarak 3 ayda bir sonra 6 ayda bir kan tetkikleri ve belli aralıklar ile ultrasonografiler yapılarak takip planı oluşturulur.

Unutmayınız ki en az cerrahi kadar sonrasında ki takip programı da çok önemlidir.