Bu konuda ilk söylenilecek söz, “Kesinlikle gereksiz yere tiroid cerrahisi olmayın ve gereksiz yere risk almayın!” olacaktır. Mutlaka alanında uzman bir hekim tarafından cerrahi önerisi dikkate alınmalıdır. Tiroid cerrahisi mutlaka bir ENDOKRİN CERRAH tarafından yapılmalıdır. Tiroid kanseri olan hastalarda şayet boyun bölgesinde tespit edilmiş lenf nodu tutulumu varsa ve biyopsi sonucu kanser tutulumu şeklinde ise boyun diseksiyonu adını verdiğimiz cerrahi işlemlerde tiroid ameliyatına ek olarak yapılmaktadır. Boyun diseksiyonu ameliyatları deneyim gerektiren ameliyatlar olup bu konuda deneyimli endokrin cerrahlar tarafından etkin ve titiz bir şekilde yapılmaktadır.

Tiroid ameliyatları sonrasında en sık görülen komplikasyonlar hipoparatiroidi (kalsiyum düşüklüğü) ve ses kısıklığıdır (rekürren sinir hasarı). Bu komplikasyonlar Endokrin Cerrahların yaptığı ameliyatlarda çok düşüktür. Ses kısıklığı riski %1-‰ 1 arasındadır. Geçici kalsiyum eksiklikleri %1-10 arasında iken (bu hastalara geçici kalsiyum desteği verilmektedir) kalıcı kalsiyum eksikliği ise yine %1’den daha az görülmektedir. Boyun diseksiyonu yapılan hastalarda kalsiyum problemleri normal tiroid cerrahisine göre bir miktar daha sık görülmektedir. Unutmayın cerrahın deneyimi ne kadar yüksek ise komplikasyon sıklığı da o kadar düşük olur. Ameliyat olacak hastalara önerimiz sonrasında oluşabilecek ciddi komplikasyonlardan kaçınmak adına alanında uzman bir ENDOKRİN CERRAHA başvurmaları gerektiğidir.